بایگانی

Posts Tagged ‘آقا محمد خان’

آقا محمد خان قاجار

آقا محمد خان قاجار

آقا محمد خان قاجار

آقا محمد خان قاجار[1]

ابن محمد حسن خان بن فتحعلي خان قاجار ، پايه گذار سلسله قاجاريه در نوروز سال 1210 ه.ق تاجگذاري مي نمايد . وي شب هنگام 21 شهر ذي الحجه 1211 ه.ق برابر 1797 ميلادي توسط 3 نفر از همراهان نزديك خود [2] در پناه آباد قره باغ ( شوشه ) كشته مي شود ، جسد وي هم اكنون در نجف اشرف مدفون است .

بهترين شرحي كه راجع به صفات و عادات شخصي و سياست آقا محمد خان در كتب تاريخي ذكر شده ، شرحي است كه در تاريخ ايران نوشته سرجان ملكم آمده :

» اندامي ضعيف داشت چنانكه از دور مانند پسري 14 ساله به نظر مي آمد چهره بي موي پر چينش چون زنان سالخورده مينمود . صورتش اگرچه در هيچ وقت از ديدن نيكو نبود در هنگام غضب حالتي مهيب مي يافت و هم بدين سبب خود نميخواست كسي بر صورت وي نگاه كند ، احيا نا او را غشي نيز هر از چندگاهي عارض مي شده است و تا يكي دو ساعت از هوش و حواس عاري مي ماند …………… بالجمله طبيعتي منتقم داشت و حب جاه و مال بر مزاجش غالب و رسوخش در مزاج ديگران به غايت بود …….. با اهل شريعت با احترام و رافت زيستي ، خود نيز علي الظاهر مقدس بود هميشه نماز بر وقت كردي و هر نيمه شب را ، اگر چه در عرض روز زحمات بسيار كشيده بود ، برخاستي و به عبادت پرداختي ……… در عقوبت خطا كاران و سياست مفسدان بر كسي ابقاء نكردي . ……. سلوك وي با سپاه بهتر از ساير طبقات رعايا بود …. ميتوان گفت آغا محمد خان در لشكر زندگي ميكرد ….. و در جميع اوقات معلوم بود كه اعتنائي به تجمل و احتشام سلطنت ندارد به جز در اعياد و اوقات مرسومه هميشه لباس ساده و بي تكلف مي پوشيد ……. ولي با اينكه خصائل سنيه و رذايل دنيه در نهاد وي جمع بود در عهد سلطنت وي ايران آرام و پادشاهي در خانواده وي قوام يافت .از ميان صفات اخلاقي كه به آغا محمد خان نسبت داده شده آنچه مسلم است بيرحمي و سخت كشي و قساوت قلب اوست كه در تمام دوره زمامداري اساس اقدامات ومشي سياسي وي بوده و به سبب همين خشونت طبع و خونسردي و بيرحمي به ايجاد حكومت واحد در كشور و استقرار سلطنت قاجاريه در خاندان قاجار موفق گرديد . «[3]

وي در كارنامه خود فتح خراسان ( در سال 1210 ه.ق ) كه بقاياي سلطنت نادر توسط شاهرخ را در خود داشت و همچنين محاربات قفقازيه را دارد .

 

براي مطالعه بيشتر در اين عنوان :

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Agha_Mohammad_Khan

[2] صادق گرجي و خداداد اصفهاني و عباس مازندراني ، كه گويا خواسته است آنان را به قتل برساند و لي به شفاعت بعضي از خواص از آن تصميم درگذشت.

[3] شميم ، علي اصغر . ايران در دوره سلطنت قاجار . زرياب . چاپ سوم . تهران . 1384. ص 49

دسته‌ها:آقا محمد خان قاجار برچسب‌ها:
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: