بایگانی

Posts Tagged ‘سلسله ها’

مدت حکمرانی پادشاهان قاجار

مارس 14, 2008 ۱ دیدگاه

براي دركي بهتر از جايگاه تاريخي سلسله قاجار بايد در ك درستي از جايگيري دوره تاريخي آن در روند تاريخ ايران داشته باشيم بدين سبب به پیوندی که در انتها آورده ام مراجعه کنید .جدول و قرار گيري پادشاهان قاجار را در اينجا می آورم تا انطباق ذهني آسان تر گردد .


پادشاهی حکمرانان  قاجار

هفت پادشاه با طول حکومتی حدود 134 سال قمری
( 1210 / 1344 ه.ق ————— 1174 /  9 آبان 1304 ه.ش )
(Qajar dynasty (1795–1925

 

 

آقا محمد خان قاجار

آقا محمد خان قاجار

آقا محمد خان قاجار (1210 / 1212 ه.ق  –  1173 / 1175 ه.ش)
(Agha Mohammad Khan Qajar (1794-1797

 

 

فتحعلیشاه قاجار

فتحعلیشاه قاجار

فتحعلی شاه قاجار ( 1212 / 1250 ه.ق – 1175 / 1213 ه.ش )
(Fath Ali Shah (1797-1834

 

 

محمد شاه قاجار

محمد شاه قاجار

محمد شاه قاجار (1250/ 1264 ه.ق –  1213/ 1227 ه.ش )
( Mohammad Shah Qajar ( 1834 -1848

 

 

ناصرالدین شاه قاجار

ناصرالدین شاه قاجار

ناصرالدین شاه قاجار ( 1264 / 1313 ه.ق – 1227 / 1275 ه.ش )
(Nasser-al-Din Shah (1848-1896

 

 

مظفرالدین‌شاه قاجار

مظفرالدین‌شاه قاجار

مظفرالدین شاه قاجار ( 1313 / 1324 ه.ق – 1275 / 1285 ه.ش )
(Mozaffar al-Din Shah Qajar (1896-1907

 

 

محمدعلی شاه قاجار

محمدعلی شاه قاجار

محمد علی شاه قاجار ( 1324 / 1327 ه.ق – 1285 / 1288 ه.ش )
(Mohammad Ali Shah (1907-1909

 

 

احمد شاه قاجار

احمد شاه قاجار

احمد شاه قاجار ( 1327 / 1344 ه.ق – 1288 / 1304 ه.ش )
(Ahmad Shah Qajar (1909-1925

برای دیدن سلسله ها و پادشاهان به پیوند روبرو مراجعه کنید :  سلسله ها و پادشاهان ایران

 

 

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: